Το ύψος των προτάσεων ανέρχεται στα 22,9 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής, περιβάλλον και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» καταθέσαμε 10 προτάσεις οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των προσκλήσεων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 22.980.460€.
Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς δήλωσε σχετικά: “Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές στην πόλη μας. Διεκδικούμε με μεθοδικότητα και προγραμματισμό πόρους που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να παρουσιάσουμε αυτό το συνεκτικό πλαίσιο χρηματοδοτικών προτάσεων.”

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν:
Πρόσκληση ΑΤ0️4: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 2.176.200€. Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων, καθώς ο Δήμος παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους, σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με χρήση τροχήλατων κάδων και σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου τους (π.χ. πλατείες, πεζόδρομοι, κλπ.) και ειδικότερα για τα σημεία υψηλού εμπορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι κάδοι συλλογής αποβλήτων θα είναι κατάλληλοι για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.
Πρόσκληση ΑΤ04: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 3.893.600,00€ που περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για δέκα (10) πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου επιβράβευσης προς τους δημότες.
Πρόσκληση ΑΤ06: «Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 8.400.000,00€. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση δικτύου οδών και πλατειών στο εμπορικό κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού. Το δίκτυο αυτό έχει κέντρο την πλατεία Ελευθερίας και αναπτύσσεται ακτινωτά από αυτή.
Πρόσκληση ΑΤ08: «Παροχή νέων υπηρεσιών έξυπνων εφαρμογών Smart Cities, για το πολίτη, την επιχείρηση και το Δήμο του Κορυδαλλού», προϋπολογισμού 2.461.400,00€ η οποία αφορά στην προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.
Πρόσκληση ΑΤ08: «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συντονισμού και διαχείριση κρίσεων», συνολικού προϋπολογισμού 2.046.000,00€. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα βοηθά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης επιχειρησιακής εικόνας, τη συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημίας κ.α.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων.
Πρόσκληση ΑΤ09: «Μελέτες ωρίμανσης έργων για τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 461.600,00€. Περιλαμβάνονται μελέτες για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτίρια, δημαρχείο και αθλητικό κέντρο Σχιστού του Δήμου Κορυδαλλού και μελέτες ψηφιακής στρατηγικής Δήμου Κορυδαλλού 2021 – 2025 για την ωρίμανση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Πρόσκληση ΑΤ10: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 1.500.000,00€. Το έργο περιλαμβάνει επείγουσες εργασίες συντήρησης, επισκευών και ανακατασκευών στα Σχολικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού που παρουσιάζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια και υγιεινή, προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία τους.
Πρόσκληση ΑΤ11: «Δράσεις για τον αντισεισμικό έλεγχο των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (προσεισμικός έλεγχος) του Δήμου Κορυδαλλού» συνολικού προϋπολογισμού 80.600,00€. Το περιεχόμενο του έργου αφορά στον Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο Κρίσιμων Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού όπως επίσης και σε δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο Δήμο Κορυδαλλού.
Πρόσκληση ΑΤ12: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Κορυδαλλού», προϋπολογισμού 1.710.580,00€ για την προμήθεια επτά (7) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και πέντε (5) σταθμών Φόρτισης αυτών.
Πρόσκληση ΑΤ14: «Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων», προϋπολογισμού 250.480,00€ αντικείμενο του οποίου είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοικτής διαβούλευσης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.