Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Β Κύκλο αιτήσεων Επιταγής Voucher αξίας 200€ παραμένει ανοικτή και για τους υπόλοιπους δικαιούχους του Προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα”. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη Πέμπτη 10/06/2021 μέχρι 30/7/2021. Η αίτηση αφορά κάθε τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών που φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Όσοι αδυνατούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Κορυδαλλού.

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2104990410, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-14:00 και με ραντεβού να προσέρχεστε στο Δημαρχείο για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Κριτήρια:

Δύο γονείς με

  • 1 παιδί – Ετήσιο Εισόδημα έως 10.500 ευρώ
  • 2 παιδιά – Ετήσιο Εισόδημα έως 12.000 ευρώ.
  • 3 παιδιά – Ετήσιο Εισόδημα έως 13.500 ευρώ.

Μονογονεϊκές οικογένειες

  • 1 παιδί – Ετήσιο Εισόδημα έως 9.000 ευρώ
  • 2 παιδιά – Ετήσιο Εισόδημα έως 10.500 ευρώ
  • 3 παιδιά – Ετήσιο Εισόδημα έως 12.000 ευρώ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Κωδικoί  Taxis net
  • Αριθμός (Α.Μ.Κ.Α) του αιτούντος
  • Η δήλωση της  βαθμίδας φοίτησης των τέκνων προς όφελος των οποίων γίνεται η αίτηση
  • Κάποια στοιχεία σχετικά με την φοίτηση των ωφελούμενων τέκνων και η επαλήθευση του προσωπικού τηλεφώνου