1. Βεβαίωση περί Μη Οφειλής ΤΑΠ
2. Νέα Διαμερισμάτωση (Διαχωρισμός – Συνένωση Διαμερισμάτων)
3. Ηλεκτροδότηση Διαμερισμάτων Νεοαναγειρόμενης Οικοδομής
4. Ηλεκτροδότηση Εργοταξίου

5. Μετατροπή Εργοστασιακής Παροχής σε Κοινόχρηστη
6. Επανασύνδεση Ηλεκτροδότησης Ακινήτου
7. Διακοπή Ηλεκτροδότησης Ακινήτου
8. Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων Κέντρων Διασκέδασης & Παρεπιδημούντων
9. Τέλος Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με Κάδο
10. Περίπτερα (Φυσικά Πρόσωπα)
11. Περίπτερα (Εταιρίες)
12. Περίπτερα (Συνέχιση Άδειας)

Για τα δικαιολογητικά των πιστοποιητικών του τμήματος Εσόδων θα υπάρξει νεότερη
επικοινωνία.

Πατήστε στο κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ για να εισέλθετε στην εφαρμογή.

ΕΙΣΟΔΟΣ