1. Βεβαίωση περί Μη Οφειλής ΤΑΠ
2. Αίτηση αρχικής ηλεκτροδότησης
3. Αίτηση διακοπής ηλεκτροδότησης
4. Αρχική δήλωση – καταγραφή ακινήτου

5. Αίτηση διόρθωσης τ.μ. ακινήτου
6. Αίτηση μείωσης Δημοτικών Τελών
7. Δήλωση τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (0.5 και 5%)

Πατήστε στο κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ για να εισέλθετε στην εφαρμογή.

ΕΙΣΟΔΟΣ