Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών

Αξιοποιώντας προ όφελος των δημοτών μας όλες τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, μειώνουμε την γραφειοκρατία και απλοποιούμε τις διαδικασίες, κάνοντας τις υπηρεσίες του Δήμου πιο φιλικές σε όλους.
Ο Δήμος Κορυδαλλού μπαίνει δυναμικά στην νέα ψηφιακή εποχή, καθώς οι δημότες του μπορούν πλέον να λαμβάνουν τα πιστοποιητικά που επιθυμούν ψηφιακά!
Από σήμερα οι δημότες μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου μας, να αιτούνται την έκδοση μιας σειράς πιστοποιητικών, τα οποία θα εκδίδονται και θα τα παραλαμβάνουν χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.