Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κορυδαλλού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορυδαλλού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου θα δημιουργηθούν τμήματα,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25 Χ
2 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
3 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
4 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
5 Αθλητισμός και διατροφή 25
6 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
7 Βασικά Αγγλικά Α1 25
8 Βασικά Αγγλικά Α2 25
9 Βασικά Γαλλικά Α1 25
10 Βασικά Γαλλικά Α2 25
11 Βασικά Γερμανικά Α1 25
12 Βασικά Γερμανικά Α2 25
13 Βασικά Ιταλικά Α1 25
14 Βασικά Ιταλικά Α2 25
15 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης – πατήστε εδώ.

Ξεκίνησε η υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: κ. Αθηνά Σπύρου Τηλ. : 2104990462

Email: ekontopodi@korydallos.gr , aandreadou@korydallos.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.