ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Προσωπική Βοήθεια

Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του Αποδέκτη από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

 • δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή
 • εργασία και σπουδές
 • συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
 • δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή

 

Δεν περιλαμβάνονται στην Προσωπική Βοήθεια

 • ιατρικές, νοσηλευτικές, θεραπευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης
 • εκπαιδευτικές υπηρεσίες και Παράλληλη Στήριξη κατά την έννοια του ν. 3699/2008 (Α’ 199)
 • υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται συγκεκριμένη ειδικότητα ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, ακόμα και εάν τυγχάνει να διαθέτει τέτοια άδεια ο Προσωπικός Βοηθός
 • υποβοήθηση σε σεξουαλική λειτουργία ή σεξουαλική δραστηριότητα
 • αποκλειστικές υπηρεσίες οικιακού βοηθού
 • οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια

 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος

 • Άτομα με αναπηρία που πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

 

α. είναι ηλικίας 16-65 ετών

β. έχουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ και συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%

γ. κατοικούν εντός της Περιφέρειας Αττικής

δ. δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00).

Οι Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι αξιολογούνται τηρουμένης τις ακόλουθης ποσόστωσης:

α) εξήντα τοις εκατό (60 %) άτομα με κινητική αναπηρία.

β) τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) άτομα με νοητική ή/και αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία

γ) πέντε τοις εκατό (5 %) άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί)

Αρχικώς θα επιλεγούν 1.000 άτομα από Αττική και θα λάβουν την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για δύο χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2023 θα προστεθούν επιπλέον 1.000 άτομα από άλλες Περιφέρειες της χώρας. Το 2024 η υπηρεσία θα επεκταθεί πανελλαδικώς.

Υποβολή Αίτησης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση τους, έως τις 15 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

prosopikosvoithos.gov.gr

ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών, μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας και τηλεφωνικώς στον αριθμό

210 7000240

 • Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν και από τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων, αλλά ακόμα η δυνατότητα αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί.

 

Την υποστήριξη για την ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα θα αναλάβουν οι κοινωνικοί λειτουργοί του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού

Τηλ. επικοινωνίας : 2132129351-349

Email: kentrokoinotitas@koinonikes.korydallos.gr

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.