Έργο της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός της λειτουργίας και ο έλεγχος των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή. Η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και η αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους κατά τον προσφορότερο τρόπο.

Η πολιτική του Δήμου Κορυδαλλού για το αστικό πράσινο

Τα δένδρα συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ επηρεάζουν θετικά την ψυχική και φυσική κατάστασή τους. Δίνουν ένα αίσθημα ασφάλειας και προσεγγίζουν τον άνθρωπο με την ύπαιθρο, έστω και νοερά. Συμβάλλουν στη μείωση των θορύβων, φιλτράρουν τη σκόνη και άλλα αιωρούμενα σωματίδια, καθαρίζοντας τον αέρα και δροσίζουν με τη διαπνοή τους και τη σκιά τους τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, περιορίζοντας και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι κατά καιρούς εμφανιζόμενοι μεγάλοι θερινοί καύσωνες μπορούν να μετριασθούν σημαντικά με την εγκατάσταση δέντρων στα πεζοδρόμια. Για παράδειγμα εάν υπάρχει ένα αυτοκίνητο  στη σκιά ενός δένδρου και ένα εκτεθειμένο στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, η διαφορά θερμοκρασίας της λαμαρίνας μπορεί να φθάσει μέχρι 40 ο -50 ο C  (30 ο –70 ο ή 80 ο C) και του εσωτερικού χώρου μέχρι 20οC και πλέον.
Με βάση τα προηγούμενα η δημοτική αρχή του Δήμου Κορυδαλλού θεωρεί σημαντικό τομέα της δράσης της το πράσινο. Η πολιτική μας έχει σαν στόχο το τρίπτυχο «συντήρηση- πύκνωση –επέκταση».

Ο Δήμος Κορυδαλλού διαθέτει αρκετές πλατείες και χώρους πρασίνου, αλλά η ανάγκη για πράσινο επεκτείνεται σε κάθε γειτονιά, σε όλους τους δημόσιους χώρους. Η ανάπτυξη των δέντρων στα πεζοδρόμια μπορεί να αλλάξει δραστικά το περιβάλλον, να βελτιώσει την εικόνα της πόλης και τις μικροκλιματικές συνθήκες της, ενώ η δυναμική της βλάστησης μπορεί να εξωραΐσει τους άτονους τοίχους και τα άχαρα κτίρια. Εκεί υπάρχει χώρος για τους γνήσιους αντιπροσώπους της φύσης, για τα δέντρα που μπορούν να αλλάξουν δραστικά το περιβάλλον μας, να βελτιώσουν την εικόνα της πόλης και τις μικροκλιματικές συνθήκες της.

Δράσεις προστασίας

Οι φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους με έμφαση στα πεζοδρόμια, ο άμεσος εντοπισμός και καταγραφή των περιστατικών κακοποίησης των δέντρων, η αντικατάσταση ων κομμένων, η μη εξαιρετική φειδώ άδεια κοπής δέντρων, αφού προηγηθεί εξαντλητικός έλεγχος για το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, η ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, η ευαισθητοποίησή τους, η εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας, η δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τις κακοποιήσεις των δέντρων για τον άμεσο εντοπισμό των υπότροπων, είναι μερικές από τις παραμέτρους της πολιτικής του Δήμου σε θέματα πρασίνου.

Προστασία από αυθαιρεσίες και καταστροφές

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν θεσπιστεί κυρώσεις για εκείνους που βλάπτουν τα δέντρα, τα οποία ανήκουν σε όλους. Επομένως κάθε δημότης οφείλει να υποστηρίζει τους τρόπους που υιοθετούνται για την ανάπτυξη και την προφύλαξη πρασίνου. Κανένας πολίτης δεν μπορεί να επεμβαίνει ανεξέλεγκτα στα δέντρα με ασυλλόγιστες ενέργειες, να αφαιρεί βλάστηση και να καταστρέφει τα φυτά ή να απαιτεί κλάδεμα, ιδιαίτερα εκτός εποχής. Η ιδιοκτησία των πολιτών σταματά στην οικοδομική γραμμή.

Ακόμα και όταν υπάρχει ανάγκη να κοπούν ορισμένα δέντρα, εξαιτίας ανέγερσης οικοδομής, θα πρέπει να αποφασίζεται η απομάκρυνση των απολύτως απαραίτητων, που βέβαια μετά το πέρας των εργασιών να αντικαθίσταται με νέα και μάλιστα σε αναλογία 1 προς 2. Σε περιπτώσεις που η ανάπτυξη των δέντρων δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας σε περαστικούς, αυτοκίνητα, στηθαία μπαλκονιών, αν ακουμπούν σε τέντες ή ακόμα χειρότερα σε καλώδια της ΔΕΗ, ενημερώνουμε την υπηρεσία πρασίνου στο τηλ. 210-4990475. Εκείνη θα ανταποκριθεί με κατάλληλο συνεργείο, το οποίο θα προβεί στο απαραίτητο κλάδεμα, χωρίς να βλάψει το φυτικό οργανισμό, ώστε να αποκτήσουν μια όμορφη όψη.

Τμήμα Πρασίνου

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Φροντίζει για την ανάπτυξη της χλωρίδας και μελετά την επέκταση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης, συγχρόνως με την καλλιέργεια δένδρων – θάμνων και φυτών που σκοπό έχουν τον εμπλουτισμό των χώρων πρασίνου του Δήμου.

Περισσότερα

Τμήμα Πάρκων και Δενδροστοιχιών

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου επιμελείται και προτείνει την προμήθεια νέων φυτικών ειδών και συναφών υλικών, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση τους.

Περισσότερα

Επικοινωνία για θέματα Πρασίνου

Τηλέφωνα: 210 4990501 – 601 – 586