Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης και για τη Διοίκηση του Δήμου μας αποτελούν προτεραιότητα.  Είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής, εκπαίδευσης και φροντίδας, έννοιες αλληλένδετες και αδιάσπαστες μεταξύ τους.

Οι απόψεις μας

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, που αποτελείται από την τάξη (ο χώρος) και από την  κοινωνική ομάδα, της οποίας τα μέλη είναι οι παιδαγωγοί και τα παιδιά. Η διαδικασία μετάδοσης γνώσεων δεν συμβαίνει αυτόματα, ούτε ομοιόμορφα στα παιδιά, αλλά κινείται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας, και των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσουν, οι οποίες παρεμβαίνουν και μεταμορφώνουν, επηρεάζοντας έτσι τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το σύγχρονο μοντέλο μάθησης δίνει έμφαση στο τρόπο σκέψης, δηλαδή στο πώς θα μάθει το παιδί. Οι παιδαγωγοί μας σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, και αντλώντας τα  εργαλεία  τους από τις σύγχρονες  παιδαγωγικές μεθόδους και προσεγγίσεις, όπως  η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η διερευνητική προσέγγιση, η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, αποσκοπούν στην ενεργοποίηση του παιδιού, κατά την διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών και την οικοδόμηση της γνώσης. Με άλλα λόγια, δίνεται έμφαση στο να βοηθηθεί το μικρό παιδί να αναπτύξει νοητικές και γνωστικές λειτουργίες και όχι απλώς να αποθηκεύσει γνώσεις. Κυρίαρχο ρόλο σε όλη αυτή την διαδικασία έχει το παιχνίδι, αφού πλήθος ερευνών από τον διεθνή χώρο επισημαίνουν τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν όταν τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Μέσα από το παιχνίδι γνωρίζουν τον εαυτό τους, επικοινωνούν με συνομήλικους τους, πειραματίζονται, επιλύουν προβλήματα, συμμετέχουν ενεργά, αλληλεπιδρούν. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στις οποίες υπάγεται η συμβολή των ερευνητών από τις αρχές του 20ου αι. μέχρι σήμερα, εφορμώνται από τις θεωρίες των Piaget και Vygotsky και πραγματοποιούν έναν διάλογο για την εύρεση της ισορροπίας ανάμεσα στο ρόλο του εκπαιδευτικού και την κατάκτηση της γνώσης από το παιδί.

Στην παιδαγωγική σκέψη, παρατηρείται μια βαθμιαία στροφή στον άνθρωπο- μαθητή που κατακτά τη γνώση μέσα σε μια συνειδητή προσπάθεια. Αναγνωρίζεται η σημασία της τέχνης, του παιχνιδιού και της πρακτικής ενασχόλησης στη μαθησιακή διαδικασία. Προάγεται η ενεργητική-ερευνητική στάση στη μάθηση και παρατηρείται απομάκρυνση από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο, την  παθητική πρόσληψη παρεχόμενων γνώσεων από έναν δάσκαλο-αυθεντία. Διαμορφώνονται διδακτικά μοντέλα και πρακτικές που τοποθετούν το μαθητή στο κέντρο (μαθητοκεντρική προσέγγιση), ενισχύουν την ενεργητική και βιωματική συμμετοχή του, ενδιαφέρονται για την ενίσχυση κινήτρων, τη δημιουργία υγειών σχέσεων (ομαδοσυνεργατική) και την καλλιέργεια των διαφορετικών τύπων νοημοσύνης μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο.

Βασικοί μας Στόχοι είναι:

  • Η ομαλή σωματική, ψυχοκινητική και νοητική εξέλιξη κάθε παιδιού, με σεβασμό στην προσωπικότητα του,
  • Η εξάλειψη ανισοτήτων και διακρίσεων,
  • Η κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα στην δύσκολη περίοδο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Για την επίτευξη των στόχων μας, είμαστε στελεχωμένοι με Παιδαγωγικό προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο για όλες τις ηλικιακές ομάδες, Παιδίατρο, Παιδοψυχολόγο, Εργοθεραπεύτρια, Δάσκάλο Μουσικής Αγωγής, και Φυσικής Αγωγής, Διοικητικό προσωπικό, Μαγείρισσες, Βοηθητικό Προσωπικό. Εφαρμόζουμε σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα προσαρμοσμένα στα νέα επιστημονικά δεδομένα, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών. Με την υποστήριξη του παιδιάτρου και της εργοθεραπεύτριας μας μεριμνούμε για την πρώιμη διερεύνηση αναπτυξιακών δυσκολιών που εντοπίζονται στα παιδιά, με στόχο την ενημέρωση των γονιών για περαιτέρω διερεύνηση – διάγνωση και την ενίσχυση των Παιδαγωγών στο έργο τους. Επιμελούμαστε την υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων. Παρέχουμε εβδομαδιαία ιατρική παρακολούθηση και για κάθε έκτακτο περιστατικό υγείας παρεμβαίνει o παιδίατρος μας. Το Διαιτολόγιο μας είναι επιστημονικά μελετημένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες της ηλικίας των παιδιών, «εκπαιδεύοντάς τα» στην μεσογειακή – υγιεινή διατροφή. Όλοι οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε τακτικό Υγειονομικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Διοργανώνουμε επιστημονικές ημερίδες σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, για το παιδαγωγικό και λοιπό προσωπικό των Σταθμών αλλά  και τους γονείς ενθαρρύνοντας  και προωθώντας  την διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση.

Η συνεργασία κάθε οικογένειας με το Τμήμα που φιλοξενείται  το παιδί σας, καθώς και με τη Διοίκηση διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών.

Η ομαλή και επιτυχής εκπαίδευση και απασχόληση των παιδιών σας θα εξασφαλισθεί όταν ακολουθείτε τις Αρχές Λειτουργίας μας. Η υποστήριξη, ο σεβασμός και η συμπαράσταση προς όλους εμάς, ενθαρρύνει και  διευκολύνει το δύσκολο αλλά δημιουργικό έργο των παιδαγωγών και του συνόλου των εργαζομένων στους Σταθμούς. Με την εγγραφή του παιδιού σας θα λάβετε πλήρη ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας από την προϊσταμένη του τμήματος.

Με την καινούργια χρονιά θα θέλαμε η συνεργασία μας να είναι ακόμη πιο ουσιαστική και αποδοτική.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Τμήμα 1ο: Α΄ Βρεφικός Σταθμός
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου και Ύδρας, Τηλ: 2104951172 – 210-5447273
Προϊσταμένη: Σαντικτσή Μαρία

Τμήμα 2ο: Β΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός
Διεύθυνση: Σολωμού 2-4 και Χειμάρας, Τηλ: 2104978939 – 2104959119
Βρεφικός: 1ος όροφος, Τηλ: 2104945256
Προϊσταμένη: Κανέτη Πολυξένη

Τμήμα 3ο: Γ΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός
Διεύθυνση: Σολωμού 4-6, Τηλ: 2104952840 – 2104942755
Προϊσταμένη: Λούβαρη Ελένη

Παράρτημα Γ΄ Παιδικού Σταθμού (πρώην Ε΄ Παιδικός Σταθμός)
Διεύθυνση: Πόντου 19, Τηλ: 2104964116
Προϊσταμένη: Λούβαρη Ελένη , Υπεύθυνη: Χρόνη Βικτωρία

Τμήμα 4ο: Δ΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη και Πλαταιών 1, Τηλ: 2104959602 – 210-4965848
Προϊσταμένη: Ευστρατίου Μαρία

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ