Οργανωτική Δομή

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς

Τακτικά μέλη:

 • Νεκτάριος Τσίρμπας (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Μιχάλης Ευθυμιάδης (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Σπύρος Κασιδιάρης (Σύπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Μιχάλης Τζιρίτας (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Ιωάννα Καλομπράτσου (Ανεξάρτητοι)
 • Ελένη Γαλανοπούλου (Πολίτες για τον Κορυδαλλό)
 • Νίκος Καλιακάτσος (Λαϊκή Συσπείρωση)
 • Λάζαρος Αλεξανδρίδης (Μαζί για τον Κορυδαλλό)

Αναπληρωματικά Μέλη: 

 • Φίλιππος Θεοφιλίδης (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Νίκος Ζήσης (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Γιώργος Γκόγκος (Ανεξάρτητοι)
 • Δημήτρης Χριστοφορίδης (Πολίτες για τον Κορυδαλλό)
 • Παύλος Σιόντορος (Λαϊκή Συσπείρωση)
 • Τάσος Ζερβός (Λαϊκή Συσπείρωση)
 • Καλλιόπη Μαυροειδάκου (Μαζί για τον Κορυδαλλό)
 • Σοφία Σιδηροπούλου (Μαζί για τον Κορυδαλλό)

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-4990519, 210-4990526

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Κυριάκος Τζέρπος.

Τακτικά μέλη:

 • Νεκτάριος Τσίρμπας (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Απόστολος Μανούσος (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Απόστολος Αρώνης (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Γιάννης Διάκος (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Μαρία Γιαννακάκη (Ανεξάρτητοι)
 • Μαρία Καλαμάρη (Πολίτες για τον Κορυδαλλό)
 • Ανδρέας Αναστασόπουλος (Λαϊκή Συσπείρωση)
 • Σοφία Σιδηροπούλου (Μαζί για τον Κορυδαλλό)

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Δημήτρης Παπαδογεωργής (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Γιάννης Πάχος (Σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων)
 • Γιάννης Μελάς (Ανεξάρτητοι)
 • Ελευθερία Ξένου – Βράκα (Πολίτες για τον Κορυδαλλό)
 • Ελευθερία Παπουτσιδάκη (Λαϊκή Συσπείρωση)
 • Αναστάσιος Ζερβός (Λαϊκή Συσπείρωση)
 • Καλλιόπη Μαυροειδάκου (Μαζί για τον Κορυδαλλό)
 • Λάζαρος Αλεξανδρίδης (Μαζί για τον Κορυδαλλό)

Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-4990519, 210-4990526

Οργανόγραμμα

 • Δημοτικό Συμβούλιο
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 • Οικονομική Επιτροπή
  • Δήμαρχος
  • Αντιδήμαρχοι
   • Γραμματεία Αντιδημάρχων
  • Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  • Υπηρεσίες Απευθείας Υπαγόμενες στον Δήμαρχο
   • Αυτοτελές Τμήμα Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών Παρατάξεων
   • Νομική Υπηρεσία
   • Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
   • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
   • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
   • Αυτοτελές Γραφείο Ποιότητας και Διαφάνειας
   • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
  • Γενικός Γραμματέας
  • Γενικός Διευθυντής
 • Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
 • Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
 • Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τμήμα Προσωπικού
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογιμού Λογιστικής Διαχείρισης και οικονομικής Πληροφόρησης
Τμήμα Διαχείρισης Διπλογραφικού Συστήματος
Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού
Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδείας
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Προστασίας - Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής
Τμημα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών
Τμήμα Υποστήριξης
Τμήμα Βρεφικών Σταθμών
Τμήμα 1ου Παιδικού Σταθμού
Τμήμα 2ου Παιδικού Σταθμού
Τμήμα 3ου Παιδικού Σταθμού
Τμήμα 4ου Παιδικού Σταθμού
Παράρτημα 3ου Παιδικού Σταθμού (πρώην 5ος Παιδικός Σταθμός)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών
Τμήμα Κατασκευών Έργων
Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
Διεύθυνση Πολεοδομίας
Τμήμα Περιβάλλοντος
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς
Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Διεύθυνση Πάρκων και Κηποτεχνίας
Τμήμα Μελετών και Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Πάρκων και Δενδροστοιχείων
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Εσωτερική Ανταπόκρισης

Ανακοινώσεις