Οργανωτική Δομή

Δημοτική Επιτροπή

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς

Τακτικά μέλη:

 1. Αγιώτατος Γεώργιος (Κορυδαλλός Μπροστά)
 2. Μανούσος Απόστολος (Κορυδαλλός Μπροστά)
 3. Παπαδογεωργής Δημήτριος (Κορυδαλλός Μπροστά)
 4. Παρασχάκης Σταμάτιος (Κορυδαλλός Μπροστά)
 5. Τσίρμπας Νεκτάριος (Κορυδαλλός Μπροστά)
 6. Πάχος Ιωάννης (Σύγχρονος Ανθρώπινος Κορυδαλλός)
 7. Αναστασόπουλος Ανδρέας (Λαϊκή Συσπείρωση)
 8. Γουρδομιχάλης Γρηγόριος (Πολίτες για τον Κορυδαλλό)

Αναπληρωματικά Μέλη: 

 1. Γαλακτερός Αθανάσιος (Κορυδαλλός Μπροστά)
 2. Γκόγκος Γεώργιος (Κορυδαλλός Μπροστά)
 3. Κωτσίδου Ελευθερία (Κορυδαλλός Μπροστά)
 4. Μελάς Ιωάννης (Κορυδαλλός Μπροστά)
 5. Τσιρακίδης Χαράλαμπος (Κορυδαλλός Μπροστά)
 6. Αγγελή Αθηνά (Σύγχρονος Ανθρώπινος Κορυδαλλός)
 7. Κουνέλη Μαρία (Λαϊκή Συσπείρωση)
 8. Χαλικιώτης Γαβριήλ (Πολίτες για τον Κορυδαλλό)

Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-4990519, 210-4990526

Οργανόγραμμα

 • Δημοτικό Συμβούλιο
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 • Οικονομική Επιτροπή
  • Δήμαρχος
  • Αντιδήμαρχοι
   • Γραμματεία Αντιδημάρχων
  • Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  • Υπηρεσίες Απευθείας Υπαγόμενες στον Δήμαρχο
   • Αυτοτελές Τμήμα Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών Παρατάξεων
   • Νομική Υπηρεσία
   • Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
   • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
   • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
   • Αυτοτελές Γραφείο Ποιότητας και Διαφάνειας
   • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
  • Γενικός Γραμματέας
  • Γενικός Διευθυντής
 • Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
 • Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
 • Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τμήμα Προσωπικού
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογιμού Λογιστικής Διαχείρισης και οικονομικής Πληροφόρησης
Τμήμα Διαχείρισης Διπλογραφικού Συστήματος
Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού
Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδείας
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Προστασίας - Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής
Τμημα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών
Τμήμα Υποστήριξης
Τμήμα Βρεφικών Σταθμών
Τμήμα 1ου Παιδικού Σταθμού
Τμήμα 2ου Παιδικού Σταθμού
Τμήμα 3ου Παιδικού Σταθμού
Τμήμα 4ου Παιδικού Σταθμού
Παράρτημα 3ου Παιδικού Σταθμού (πρώην 5ος Παιδικός Σταθμός)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών
Τμήμα Κατασκευών Έργων
Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
Διεύθυνση Πολεοδομίας
Τμήμα Περιβάλλοντος
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς
Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Διεύθυνση Πάρκων και Κηποτεχνίας
Τμήμα Μελετών και Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Πάρκων και Δενδροστοιχείων
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Εσωτερική Ανταπόκρισης

Ανακοινώσεις