Κατά τον ύστερο 16ο αίωνα, το όνομά του Κορυδαλλού μνημονεύεται στα γραπτά του σπουδαίου πανεπιστημιακού λόγιου και κληρικού Θεόφιλου Σκορδαλού ή  “Κορυδαλλέα” ο οποίος ήταν επιφανής κάτοικος της πόλης και μετέπειτα εξυγχρονιστής διευθυντής της Πατριαρχικής Ακαδημίας επί θητείας του μαρτυρικού Πατριάρχη Κύριλλου Λούκαρι.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η περιοχή του Κορυδαλλού όπως και η ευρύτερη περιοχή δυτικά του ελαιώνα της Αθήνας εισήλθε στην ιδιοκτησία του μεγαλοκτηματία Εμμανουήλ Κουτσικάρη, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος των Αθηνών κατά την περίοδο 1862-65, γι’αυτό και η περιοχή εκέινη την περίοδο ήταν γνωστή και ως “Κουτσικάρι”.