ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφείο Αντιδημάρχου: 2132129323

Τηλέφωνα Τμήματος Υγείας: 2132129314 – 316 – 312