Η ΕΔΟΚ διοργανώνει σεμινάρια πρώτων βοηθειών

Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ.)  www.edok.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  694 627 8122 : Άννα Οικονόμου,  Γενική Γραμματέας Ε.Δ.Ο.Κ