Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοκλήσης.
Ο Δήμος Κορυδαλλού εναρμονίζεται πλήρως με το νέο ψηφιακό περιβάλλον παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες.
https://mykeplive.gov.gr