ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ