Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, ο Δήμος Κορυδαλλού, θα πραγματοποιήσει Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ, στον χώρο του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Θ.Πούτος» (Σολωμού 80).

  • Η προσέλευση των ωφελούμενων θα γίνει σε ακριβή ώρα, η οποία θα αναγράφεται στα ενημερωτικά SMS που θα λάβουν, προσκομίζοντας:
  • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ΑΜΚΑ
  • καρότσι μεταφοράς

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του δικαιούχου, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής τους από κάποιον τρίτο, με το Α.Δ.Τ & τoν A.M.K.A του δικαιούχου.
Διευκρινίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί ξανά η ίδια Διανομή, σε άλλη ημερομηνία, για όσους από τους δικαιούχους δε θα παραλάβουν τα προϊόντα αυτά.