ΠρόσκλησηΈγγραφοΗμερομηνία Συνεδρίασης
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 09/8/2021 και ώρα 19.0006/08/2021
Αποφάσεις 10ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου02/08/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 23/7/2021 και ώρα 19.0016/07/2021
Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου28/01/2021
1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
28/01/2021
Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου03/02/2021
2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου03/02/2021
Αποφάσεις 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου23/02/2021
3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου23/02/2021
Αποφάσεις 4ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου03/03/2021
4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου03/03/2021
Αποφάσεις 5ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
02/04/2021
Αποφάσεις 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου19/05/2021
Αποφάσεις 7ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου31/05/2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 24/6/2021 και ώρα 19.0024/06/2021
Αποφάσεις 8ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου24/06/2021
Αποφάσεις 9ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου07/07/2021
3η Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2019-202108/07/2021