Πρόσκληση

Έγγραφο

Ημερομηνία Συνεδρίασης

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

22/12/2021

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

22/12/2021

Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

22/12/2021

Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

22/12/2021

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

22/12/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1/12/2021 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

01/12/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1/12/2021 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

01/12/2021

Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

16/11/2021

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

16/11/2021

Αποφάσεις 13ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

29/10/2021

Αποφάσεις 12ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

27/09/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 27/9/2021 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

27/9/2021

Αποφάσεις 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

10/08/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 09/8/2021 και ώρα 19.00

09/08/2021

Αποφάσεις 10ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

02/08/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 23/7/2021 και ώρα 19.00

23/07/2021

Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

28/01/2021

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

28/01/2021

Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

03/02/2021

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

03/02/2021

Αποφάσεις 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

23/02/2021

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

23/02/2021

Αποφάσεις 4ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

03/03/2021

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

03/03/2021

Αποφάσεις 5ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

02/04/2021

Αποφάσεις 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

19/05/2021

Αποφάσεις 7ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

31/05/2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 24/6/2021 και ώρα 19.00

24/06/2021

Αποφάσεις 8ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

24/06/2021

Αποφάσεις 9ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

07/07/2021

3η Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2019-2021

08/07/2021