Ζωντανή μετάδοση συνεδριάσεων Δ.Σ.

Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμος Κορυδαλλού παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και αρχείο παλαιότερων συνεδριάσεων
με τη χρήση του YouTube

Παλαιότερες συνεδριάσεις Δ.Σ.