Δήμαρχος: Νίκος Χουρσαλάς

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ: 210 4990702 – 3

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείουmayor@korydallos.gr

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμαρχος μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Διοίκηση

Ο Δήμος Κορυδαλλού διοικείται από 41μελές Δημοτικό Συμβούλιο. Η σημερινή δημοτική αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νίκο Χουρσαλά αναδείχθηκε για πρώτη φορά στις Δημοτικές Εκλογές του 2019.

Ο Δήμος Κορυδαλλού διαρθρώνεται σε δέκα Διευθύνσεις: Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Μελετών και Κτηματολογίου, Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Αδειών Καταστημάτων, Πρασίνου, Καθαριότητας και Συγκοινωνιών και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, οι οποίες εποπτεύονται από πέντε Αντιδημάρχους.

Με το Ν. 3852 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” δημιουργήθηκε το Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο “Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού” το οποίο ασκεί την πολιτική του Δήμου στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Αντιδήμαρχοι

Δημόπουλος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών

τηλ. επικοινωνίας: 210- 49.90.706

Μανούσος Απόστολος – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

τηλ. επικοινωνίας: 210-4950014

Λώνας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών

Μελάς Ιωάννης –Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δια Βίου Μάθησης

τηλ. επικοινωνίας: 2132129333

                                                          Κασιδιάρης Σπύρος– Αντιδήμαρχος Σχεδιασμού Προγραμμάτων Προστασίας Ευάλωτων Νοικοκυριών, Προσβασιμότητας ΑμεΑ και Δράσεων Αγωγής Κοινότητας

τηλ. επικοινωνίας: 210- 4990400

                                                             Παπαδογεωργής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας και του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.

τηλ. επικοινωνίας: 2104990719

 Ευθυμιάδης Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και παιδικών χαρών

τηλ. επικοινωνίας: 2104990708, 712

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Τζέρπος Κυριάκος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Παιδιού, Νεολαίας και τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Μεταναστευτικής Πολιτικής

                                                                                                             τηλ. επικοινωνίας: 210-4990723, 210-4990457

Γκόγκος Γεώργιος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την ανάπτυξη του Πρασίνου στην πόλη μας

τηλ. επικοινωνίας: 210-4990473

Τσιρακίδης Χαράλαμπος –  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Φίλιππος Θεοφιλίδης – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

τηλ. επικοινωνίας: 210-4979521

Νεκτάριος Τσίρμπας – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής

τηλ. επικοινωνίας: 2104990710

Θεόδωρος Μερεντίτης –  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την επικοινωνία, τη συνεργασία και το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου μας με τους αδελφοποιημένους Δήμους.

Απόστολος Αρώνης –  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα φιλοζωικής πολιτικής

                                                                                                      τηλ. επικοινωνίας: 2104990421

Ιωάννα Καλομπράτσου – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα προώθησης της Ισότητας των Φύλων, πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας