Κυριακή 31/3/2024, 11:00-15:00, Πλατεία Ελευθερίας