Η Ανοικτή Διακυβέρνηση συνδυάζει πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Βασίζεται σε
ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η
αποκέντρωση.

Ο Δήμος Κορυδαλλού αξιοποιώντας την τεχνολογία, ανταποκρίνεται στην
ανάγκη των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία
διαμόρφωσης των αποφάσεων, μέσω σχετικών διαβουλεύσεων.

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Διαβουλεύσεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ο Δήμος Κορυδαλλού επεκτείνει τις κοινωνικές υπηρεσίες του με στόχο να φθάσει η Βοήθεια στο σπίτι σε όλους όσοι την έχουν ανάγκη. oloimazi.korydallos.gr

Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε εύκολα και γρήγορα.

Αναζητήστε τις αναρτημένες αποφάσεις του Δήμου Κορυδαλλού στο Διαύγεια.

Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.