Η στρατηγική μας έχει σε πρώτη προτεραιότητα την αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης & Προγραμματισμού εργάζεται επισταμένα για την σύνταξη και την υποβολή προτάσεων για την συμμετοχή του Δήμου στις προσκλήσεις χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ΕΣΠΑ, σε εθνικούς φορείς).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω μπορείτε να δείτε εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις στον Δήμο μας τα τελευταία χρόνια.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΣΠΑ (Συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς & Εθνικούς πόρους)

Α/Α
ΕΡΓΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Δράσεις διαχείρισης Βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού.
ΕΣΠΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Προμήθεια εξοπλισμού (3 απορριμματοφόρα, 1 αγροτικό όχημα & κλαδοτεμαχιστής κάδοι, βιοασακκούλες) για την έναρξη διαχείρισης των βιοαποβλήτων καθώς επίσης και υπηρεσίες δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
600.000,00
2020
2Παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτίρια.
ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρεμβάσεις σε τέσσερα δημοτικά κτήρια: Πνευματικό Κέντρο, Πολύκεντρο, 3ος Βρεφονηπιακός σταθμός, Κτήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών.
620.000,00
2020
3Τεχνική Βοήθεια για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη του Δήμου Κορυδαλλού για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
24.800,00
2020
4Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών κοινωνικών υπηρεσιών.
ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργασίες διαρρύθμισης, προμήθεια φωτιστικών, κλιματιστικών, συστήματος ασφαλείας, επίπλων, ρολών & θυρών και ειδών σκίασης.
100.000
2020
5 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
564.334,14
2020
6Κέντρο Κοινότητας.
ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας.
438.538,10
2020
εγκεκριμένη παράταση έως 31/12/2022
7Δομή Αντιμετώπισης φτώχειας: κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο - συσσίτιο.
ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικου Παντοπωλείου - Παροχή Συσσιτίου.
746.720
2020
εγκεκριμένη παράταση έως 31/12/2022

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – Χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Α/Α
ΕΡΓΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1WiFi4EU
CEF ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Δημιουργία δύο δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.
15.000
Ιουλ-05
2CLEAR, Circular Economy Adult Training Toolbox - Knowledge Re-Use.
ERASMUS +
Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη Κυκλικής Οικονομίας για Ενήλικες: ‘Επαναχρησιμοποιώντας τη Γνώση’. Το πρόγραμμα CLEAR σκοπεύει να καλλιεργήσει τη κουλτούρα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Έμφαση δίνεται στην διαδικασία ανάπτυξης υπηρεσιών προωθώντας την ενσωμάτωση της γνώσης αναφορικά με την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των ενδιαφερόμενων ενηλίκων μέσα από μία καινοτόμο και ανοικτή ψηφιακή εκπαιδευτική εργαλειοθήκη. Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι εταίρος σε ένα σχήμα 6 εταίρων.
16.149,00 €
2018-2020
"Συντονιστής Εταίρος:Πανεπιστήμιο Universitat per a Majors (Senior Citizens University) /Jaume I (Castellon, Ισπανία), ΜΚΟ Δροσοσταλίδα,Δήμο Gijon(Βόρεια Ισπανία),

Εκπαιδευτικός οργανισμός Media Creativa (Bilbao, Ισπανία),
Εταιρεία Καινοτομίας - Σύμβουλους Επιχειρήσεων και Προώθησης της Καινοτομίας, Sociedade Portuguesa de Inavacaa (Porto, Πορτογαλία),
Κοινωνικό Συνεταιριστικό Επιχείρηση Δροσοσταλίδα (Αθήνα, Ελλάδα)
Εταιρεία παροχής τεχνικών συμβούλων MacDac Engineering Consultancy Bureau (Valeta,Malta).
"
3EUCIDIN Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την ένταξη των Μεταναστών.
Europe for Citizens
Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι ο βασικός Συντονιστής Εταίρος σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν δεκαπέντε (15) ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες καθώς και (8) Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών από τον ευρωπαϊκό χώρο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνδέεται με το μείζον θέμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πόλεις, οι περιφέρειες αλλά και ευρύτερα οι κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άφιξη χιλιάδων ατόμων που αναζητούν άσυλο στον ευρωπαϊκό χώρο. Το έργο υλοποιείται μέσω της διοργάνωσης (έξι) διακρατικών τριημέρων συναντήσεων που διοργανώνουν οι εταίροι.
132.500
2017-2019
"Εταίροι: Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, Greece
COMUNE DI VASTO, Italy
ASOCIATIA BUILDING DREAMS, Romania
ASOCIATIA EUROPEAN ACADEMY, Romania
Garmen Municipality, Bulgaria
Comune di Librizzi, Italy
INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL RESEARCH, Bulgaria
Ίδρυμα Κοινωνικών - πολιτικών Μελετών, Cyprus
WOJEWODZTWO LODZKIE, Poland
DAUGAVPILS PILSETAS DOME, Latvia
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN, Romania
FINNOVAREGIO, Belgium
Municipiul Radaut,i Romania
ASSOCIAZIONE CULTURALE EUTOPIA
"
4DemoCU
153.605,86
2016-2017
5‘Gastronomic Cities’ (Πόλεις της γαστρονομίας)
URBACT 2, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας για την κοινωνική συνοχή συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2007-2013: Καινοτόμα Πόλη.
o Δήμος Κορυδαλλού συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας με θέμα ‘Gastronomic Cities’ (Πόλεις της γαστρονομίας). Αντικείμενο: ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με τη δικτύωση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα τοπικού τουρισμού και ανάπτυξης της απασχόλησης μέσα από τη γαστρονομία.
399.969,49
2012-2014
Επικεφαλής εταίρος: Burgos-Spain, εταίροι - μέλη : Barcelona-Spain, Fermo-Italy, Korydallos-Greece, AlbaJulia-Roumania.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – Εθνικοί Πόροι

 

Α/Α
ΕΡΓΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Δημιουργία δύο νέων τμημάτων σε ήδη λειτουργούντες βρεφονηπιακούς σταθμούς
ΕΕΤΑΑ
Δημιουργία δύο νέων τμημάτων σε ήδη λειτουργούντες βρεφονηπιακούς σταθμούς
75.000
2020
2Βοήθεια στο Σπίτι
ΕΕΤΑΑ
Παροχή βοήθεια στο σπίτι σε άτομα τρίτης ηλικίας από εξειδικευμένο προσωπικό ( 15 άτομα: νοσηλεύτριες, κοινωνικοί λειτουργοί, οικογενειακοί βοηθοί)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 244.438,48
2000 έως σήμερα
3Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στα 88 στρέματα.
Πράσινο Ταμείο
390.335
2018
4Μελέτη για την βιώσιμη αστική κινητικότητα.
Πράσινο Ταμείο
86.000
2018

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – Υπουργείο Εσωτερικών

Α/Α
ΕΡΓΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Κατασκευές ραμπών - WC για ΑμΕΑ στα σχολεία.
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
Δημιουργία δύο νέων τμημάτων σε ήδη λειτουργούντες βρεφονηπιακούς σταθμούς
128.960
2020
2Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία.
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
Παροχή βοήθεια στο σπίτι σε άτομα τρίτης ηλικίας από εξειδικευμένο προσωπικό ( 15 άτομα: νοσηλεύτριες, κοινωνικοί λειτουργοί, οικογενειακοί βοηθοί)
138.260
2020
3Επιχορήγηση Δήμου
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
547.900
2020
4Εργασίες συντήρησης και επισκευών σε αθλητικούς χώρους.
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
YΠΕΣ 744.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.080.000
2020
5Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
2.350.500
2020
6Εργασίες συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών.
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
327.000,00
2019
7Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
145.000
2019
8Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
100.00
9Πρόμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.
Φιλόδημος ΙΙ , ΥΠΕΣ
ΥΠΕΣ 237.000
2018
10Γενικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών σταθμών.
ΥΠΕΣ
Προσαρμογή 4 λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών & Βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου, ώστε να λάβουν άδεια ίδρυση & λειτουργίας.
200.000
2018
11Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές του Δήμου.
ΥΠΕΣ
Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες.
70.000
2019
12Κοινωφελής Εργασία: Δημόσια πρόσκληση (Β' κύκλος) 2019
ΟΑΕΔ
Πρόσληψη 181 Ανέργων
2020
13Πρόγραμμα 55-67
ΟΑΕΔ
Πρόσληψη 44 Ανέργων
2020
14Κοινωφελής Εργασία: Δημόσια πρόσκληση 8/2018
ΟΑΕΔ
Πρόσληψη 183 Ανέργων
2018
15Κοινωφελής Εργασία: Δημόσια πρόσκληση 1/2017
ΟΑΕΔ
Πρόσληψη 191 Ανέργων
2017
16Κοινωφελής Εργασία: Δημόσια πρόσκληση 2/2015
ΟΑΕΔ
Πρόσληψη 191 Ανέργων
2015