Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση:
http://www.korydallos.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7lDOkhaSZdk%3D&tabid=650&mid=1049&language=el-GR
και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διέυθυνση prosopiko@korydallos.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε:
http://www.korydallos.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kAF%2FFlb1uEU%3D&tabid=650&mid=1049&language=el-GR