Το ταμείο από 31-05-2021 θα λειτουργεί τις εξής ήμερες και ώρες:

Δευτέρα 07:30 – 14:30

Τρίτη 07:30 – 14:30

Πέμπτη 07:30 – 14:30