Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορυδαλλού είναι μια δομή κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελούμενων, με στόχο την κοινωνική υποστήριξη τους, τη διάγνωση των αναγκών τους, και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή.

Αρμοδιότητες Κέντρου Κοινότητας:

 1. Υποδοχή – Ενημέρωση πολιτών
 2. Εξυπηρέτηση
 3. Παραπομπή αιτημάτων
 4. Διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα, δομές και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης
 5. Συνεργασία με άλλες Δομές Κοινωνικής Στήριξης
 6. Συμβουλευτική
 7. Ψυχολογική Υποστήριξη
 8. Κοινωνική Υποστήριξη

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού κατά προτεραιότητα:

 1. Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 2. Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 3. Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
 4. Μετανάστες
 5. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 6. Ρομά
 7. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
 8. Μονογονεϊκές Οικογένειες
 9. Μακροχρόνια Άνεργοι
 10. Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία).
 11. Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω απο το εγγυημένο όριο συντήρησης.
 12. Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλλινοστούντες
 13. Άτομα με ψυχική διαταραχή
 14. Πρώην χρήστες ουσιών
 15. Άτομα με συμπεριφορά παραβατικότητας
 16. Θύματα Βίας και Κακοποίησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2132129333