Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορυδαλλού είναι μια δομή κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελούμενων, με στόχο την κοινωνική υποστήριξη τους, τη διάγνωση των αναγκών τους, και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή.

Αρμοδιότητες Κέντρου Κοινότητας:

 1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού – Εξατομικευμένη Προσέγγιση.
 2. Έμφαση στη διασύνδεση και παραπομπή σε δομές, φορείς, υπηρεσίες εντός και εκτός ορίων του Δήμου Κορυδαλλού.
 3. Αιτήσεις για τη χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών, μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).
 4. Αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης & κοινωνική έρευνα, όπου κρίνεται αναγκαίο.
 5. Αιτήσεις για τη χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
 6. Αιτήσεις για το Επίδομα Γέννησης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132129351 – 349 – 337

Υπηρεσίες Πρόνοιας

Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

 • Παροχή Σίτισης

Παροχή σίτισης σε σταθερή βάση σε άτομα και οικογένειες ωφελουμένων που το έχουν ανάγκη. Λειτουργεί Κοινωνικό Μαγειρίο και σίτιση κατ’ οίκον για ευπαθείς ομάδες που αδυνατούν να το παραλάβουν από την Υπηρεσία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132129347 – 359

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού κατά προτεραιότητα:

 1. Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 2. Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 3. Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
 4. Μετανάστες
 5. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 6. Ρομά
 7. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
 8. Μονογονεϊκές Οικογένειες
 9. Μακροχρόνια Άνεργοι
 10. Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία).
 11. Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω απο το εγγυημένο όριο συντήρησης.
 12. Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλλινοστούντες
 13. Άτομα με ψυχική διαταραχή
 14. Πρώην χρήστες ουσιών
 15. Άτομα με συμπεριφορά παραβατικότητας
 16. Θύματα Βίας και Κακοποίησης
 • Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, σε άτομα τα οποία έχουν ελάχιστη έως και μηδαμινή πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι κυρίως άνεργοι / ανασφάλιστοι, άποροι, υπερήλικες / χαμηλοσυνταξιούχοι, άστεγοι, μετανάστες, μονογονεϊκές / πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία κ.α.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσει τη δωρεάν προμήθεια του σε φαρμακευτικά σκευάσματα και προϊόντα από φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς συλλόγους και τοπικούς συλλογικούς φορείς.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132129326 – 328

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 2132129351-349

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kentrokoinotitas@koinonikes.korydallos.gr