Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»

 

Η Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού, ενημερώνει τους  ενδιαφερόμενους ωφελούμενους:

 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή υλοποιεί την Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420) για 50 άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 

Προσκαλούνται άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη, στην παρούσα φάση της Πράξης, δύο (2) θέσεων.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του Κέντρου

Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών-

Πόρτα Ανοιχτή στην Αργυρούπολη, θα περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:

 

  • Τη μεταφορά τους προς και από το ΚΔΗΦ με λεωφορεία του φορέα
  • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)
  • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, βάσει του

εξατομικευμένου προγράμματος του

  • Τη δημιουργική απασχόληση τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης τους, στο πλαίσιο συμμετοχής των

ωφελούμενων σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης εργαστηρίων, όπως catering, ειδών δώρου, κ.λπ.

  • Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης
  • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

 

 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 17 Ιουνίου έως και 8 Ιουλίου 2021, από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://bit.ly/3vqoIfG ή καλέστε στο 210-9622290 (εσωτ. 212) καθημερινά από 09.00 π.μ-14.30 μ.μ.

 

ή αποστείλετε e-mail στο opendoor@eps-ath.gr

 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση.