ΘέμαΈγγραφοΗμερομηνία
2η Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2019-202102/12/2020
Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου01/12/2020
Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, εποπτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού - εκτυπωτικού χαρτιού καθώς και προμήθεια φακέλων έτους 202027/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/12/202027/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος JCB (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 14168626/11/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΜΗΜΕΔ μελών Ε.Δ.Δ. για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου»26/11/2020
Δημοσίευση τευχών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση εκτέλεση του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (έτους 2020)»25/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τύρφης, χώματος και εδαφικού μείγματος25/11/2020
Ανακοίνωση πρόσληψης εννέα (9) ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων24/11/2020
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/202024/11/2020
Δαπάνες για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού23/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/11/202020/11/2020
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ (Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης)
για την συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2020)»
20/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572820/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603520/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 680420/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος CITROEN(ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745920/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423520/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 7509420/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650720/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651920/11/2020
Δημόσια γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου19/11/2020
Δημοσίευση τευχών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεση του έργου: «Μονώσεις στα σχολικά κτίρια (έτους 2020)»
18/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11/202016/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603513/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΥΔΡΟΦΟΡΑ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 605413/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572813/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 643113/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/11/202013/11/2020
Πρόσκληση για την 11η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/11/202012/11/2020
Αποτελέσματα ΠΕ Ψυχολόγων ΣΟΧ 2/202011/11/2020
Αποτελέσματα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΣΟΧ 2/202011/11/2020
Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός κάτω των ορίων για την: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Κορυδαλλού», του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 160.500,00€10/11/2020
Ανακοίνωση διαβούλευσης 09/11/202009/11/2020
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ (Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης)05/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-572804/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-680204/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-680404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-603504/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας VOLVO(ΥΔΡΟΦΟΡΑ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-605404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας VOLVO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-643104/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-647404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας ISUZU(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-652004/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 7509402/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας ΜΑΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 649602/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650802/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651602/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 647402/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή υδροφόρας μάρκας VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 605409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 650709/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 647409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 7509409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος μάρκας NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745809/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 681609/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 680409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ 681009/09/2020