ΘέμαΈγγραφοΗμερομηνία
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/03/202126/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών για Η/Υ"26/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Συντήρηση & επισκευή εκτυπωτικών μονάδων Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση εκτυπωτικών μηχανημάτων."26/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"26/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ23/02/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 26/2/21 ώρα 13:0022/02/2021
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ22/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 570220/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 643120/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423520/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHH 6802
20/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 8057020/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 7509420/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 647420/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 651920/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ME 9523920/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHY 681620/02/2021
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/02/202119/02/2021
Προμήθεια ξυλείας18/02/2021
Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής Τετάρτη 17/2/21 ώρα 13:0012/02/2021
Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικές μονάδες12/02/2021
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για αντικατάσταση εργαζομένου στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"11/02/2021
Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/02/202108/02/2021
Aρ. 37/03.02.2021 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #95069#05/02/2021
Αρ. 36/03.02.2021 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #9331#04/02/2021
ΕΚΤΑΚΤΗ- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης 03/02/202103/02/2021
Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου02/02/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/02/202129/01/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων γατών29/01/2021
1388-26.1.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 5.7.202127/01/2021
1388-26.1.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 5.7.2021 (ΕΝΤΥΠΟ)26/01/2021
Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29/01/202125/01/2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ25/01/2021
1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/01/202122/01/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/01/202122/01/2021
Αρ. 08/14.01.2021 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #9331#19/01/2021
Αρ. 04/08.01.2021 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Hλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #94699#19/01/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/01/202115/01/2021
Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αρμοδιότητες που αφορούν στην προετοιμασία, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κορυδαλλού13/01/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/01/202108/01/2021
Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (40 ατόμων) χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05.07.202107/01/2021
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/01/202105/01/2020
Αναμορφωμένοι Πίνακες Κοινωνικοί Λειτουργοί - Ψυχολόγοι04/01/2021
Πρόσληψη Ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου30/12/2020
Πρόσκληση για την 50η Οικονομική Επιτροπή στις 29/12/202024/12/2020
Πρόσκληση για την 49η Οικονομική Επιτροπή στις 29/12/202024/12/2020
Αρ. 348/22.12.2020 Α.Ο.Ε. για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #93837#24/12/2020
Αρ. 347/22.12.2020 Α.Ο.Ε. για την έγκριση δεύτερης Παράτασης και ορισμός νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Διαγωνισμό του έργου με α/α συστ. #93331#
24/12/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤ. #95069 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2020)»23/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 643118/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος RENAULT(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6474
18/12/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/12/202018/12/2020
Πρόσκληση Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής Τρίτη 22/12/2020, 13.3018/12/2020
Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου17/12/2020
Ειδική πρόσκληση για την 46η Οικονομική Επιτροπή στις 15/12/202011/12/2020
Πρόσκληση για την 46η Οικονομική Επιτροπή στις 15/12/202011/12/2020
18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου11/12/2020
19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου11/12/2020
Δημοσίευση τευχών ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση και αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (έτους 2020)»10/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΡΠΑΓΗ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 570209/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6816
09/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95239
09/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603509/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603809/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651609/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 745809/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος ΚIA MOTOR PRIDE (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 411109/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος SUZUKI (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 636209/12/2020
Αρ. 331/08.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τον Διαγωνισμό με α/α #93331#09/12/2020
Δημοσίευση τευχών ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2020)»09/12/2020
Δημοσίευση τευχών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεση του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης
επικίνδυνων και απότομων πρανών (έτους 2020)»
07/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμόκυκλοφορίας ME 10423504/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572804/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 8057004/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας με αριθμό κυκλοφορίας 9523904/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΥΔΡΟΦΟΡΑ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6054 04/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ)με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651604/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NILFISK (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 114196 04/12/2020
Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης Πλήρους Απασχόλησης04/12/2020
Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης04/12/2020
Ονομαστικός Πίνακας Ψυχολόγων (Ορθή Επανάληψη)04/12/2020
Πινάκας Κατάταξης Ψυχολόγων (Ορθή Επανάληψη)04/12/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/12/202004/12/2020
2η Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2019-202102/12/2020
Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου01/12/2020
Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, εποπτικού υλικού, φωτοαντιγραφικού - εκτυπωτικού χαρτιού καθώς και προμήθεια φακέλων έτους 202027/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/12/202027/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος JCB (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 14168626/11/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΜΗΜΕΔ μελών Ε.Δ.Δ. για την ανάθεση εκτέλεση του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου»26/11/2020
Δημοσίευση τευχών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση εκτέλεση του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (έτους 2020)»25/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τύρφης, χώματος και εδαφικού μείγματος25/11/2020
Ανακοίνωση πρόσληψης εννέα (9) ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων24/11/2020
Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/202024/11/2020
Δαπάνες για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού23/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/11/202020/11/2020
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ (Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης)
για την συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2020)»
20/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572820/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603520/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 680420/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος CITROEN(ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745920/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 10423520/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 7509420/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650720/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος NISSAN (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651920/11/2020
Δημόσια γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου19/11/2020
Δημοσίευση τευχών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεση του έργου: «Μονώσεις στα σχολικά κτίρια (έτους 2020)»
18/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11/202016/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 603513/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΥΔΡΟΦΟΡΑ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 605413/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 572813/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος VOLVO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 643113/11/2020
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/11/202013/11/2020
Πρόσκληση για την 11η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/11/202012/11/2020
Αποτελέσματα ΠΕ Ψυχολόγων ΣΟΧ 2/202011/11/2020
Αποτελέσματα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΣΟΧ 2/202011/11/2020
Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός κάτω των ορίων για την: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Κορυδαλλού», του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 160.500,00€10/11/2020
Ανακοίνωση διαβούλευσης 09/11/202009/11/2020
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ (Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης)05/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας BMC(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-572804/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-680204/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-680404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-603504/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας VOLVO(ΥΔΡΟΦΟΡΑ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-605404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας VOLVO(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-643104/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-647404/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας ISUZU(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-652004/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας IVECO (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 7509402/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας ΜΑΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 649602/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 650802/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 651602/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 647402/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή υδροφόρας μάρκας VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 605409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 650709/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 647409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 7509409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος μάρκας NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 745809/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 681609/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 680409/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHΗ 681009/09/2020